Notícies

RSS 
 • 20/01/2016

  CONVOCATORIA DE LA PLAÇA DE JUTGE DE PAU I SUBSTITUT

    

  En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 20 de gener de 2016, núm. 12, s’ha publicat l’anunci de convocatòria de la plaça de jutge de pau i substitut.

   

  D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial i el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, és necessari iniciar el procediment per a la designació del jutge de pau titular i-o el substitut.

  D’acord amb aquest edicte es fa pública la convocatòria per cobrir la vacant de jutge de pau titular i substitut del terme municipal de Caseres i, s’obre un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit.”

   

  Les sol·licituds es poden presentar en el Registre de l’Ajuntament de 9.00 a 14.00 hores.

  [+]

 • 07/01/2016

  APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1 DEL POUM DE CASERES


  El Ple de l’Ajuntament de Caseres, en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2015, va aprovar inicialment la modificació puntual núm. 1 del POUM de Caseres, redactada per l’arquitecte Sr. Xavier Rollan que té per objecte el poder instal·lar una planta satèl·lit de gas natural liquat (GNL) al nucli urbà de la població

  D’acord amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, la dita modificació es sotmet a informació pública, podent-se consultar en horari d’oficina a les dependències municipals, per un termini d’un mes, comptats a partir de l’endemà de l’última publicació del present anunci al BOPT, al DOGC, a diaris de més divulgació de l’àmbit del municipi de Caseres; així com als mitjans telemàtics, en els termes establerts a l’article 8.5 del TRLU per tal que es pugui examinar i formular, si escau, les al·legacions que es considerin oportunes.

  Caseres, a 22 de desembre de 2015.- L’Alcalde Joan Manel Palau González.
  [+]

 • 18/08/2015

  L'estafa del "fals familiar"


  Cartell estafa [+]

 • 26-03-2015

  DIPUTACIÓ DE TARRAGONA


  La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 27/02/2015, ha concedit a l’Ajuntament de Caseres un ajut econòmic de 8.542,00 € per a l'obra "Renovació de la pavimentació i serveis al municipi", dins la convocatòria de subvencions del Pla Especial d'Inversions Municipals 2015.

   

  [+]

 • 23-03-2015

  Arrendament bar pista d'estiu


  Ja esta oberta la convocatòria per a l'arrendament del bar de la pista d'estiu.

  Podeu consultar les bases aquí
  [+]

 • 23-03-2015

  Arrendament Bar Piscines Municipals


  Ja esta oberta la convocatòria per a l'arrendament del bar de les piscines municipals.

  Podeu consultar les bases aquí
  [+]

 • 21-01-2015

  DIPUTACIÓ DE TARRAGONA


  La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 26/09/2014 ha concedit a l’Ajuntament de Caseres un ajut econòmic de 1.431,65 € per al finançament de despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics locals. Convocatòria 2014

   

  [+]

 • 03-02-2015

  L'Ajuntament de Caseres posa en marxa el servei eBando  eBando
  Vols rebre els pregons als teu dispositiu mòbil?

   

  L'Ajuntament de Caseres posa en marxa el servei eBando, que permetrà rebre els pregons al vostre dispositiu mòbil, en horari d’oficina. L'aplicació és gratuïta i es pot descarregar per al teu iPhone, iPad o Android.


  Un cop instal·lada l'aplicació, només cal buscar el nom de Caseres o codi postal (43787) i ja està. Cada cop que es publiqui un pregó, es rebrà una notificació al vostre dispositiu.

   

  [+]

 • 19-01-2015

  DIPUTACIÓ DE TARRAGONA  La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Caseres una subvenció de 8.542,17 € per a l'obra "Renovació de la pavimentació i serveis al municipi", dins la convocatòria de subvencions del Pla especial d'inversions sostenibles 2014.


  SuportSUBVVCOLneg.JPG [+]

 • 19-01-2015

  DIPUTACIÓ DE TARRAGONA


  La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 24/10/2014 ha concedit a l’Ajuntament de Caseres un ajut econòmic de 2.587,80 € per a gestió i funcionament del Casal Municipal, dins la convocatòria de subvencions per a gestió i funcionament dels equipaments municipals d'interès ciutadà. Convocatòria 2014

   

  dipta_h_col

  [+]

Agenda

RSS 

Amb el suport de:
Diputació de TarragonaConsell Comarcal de la Terra AltaConsorci Administració Oberta de Catalunya


Caseres , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?