Ets a: Portada

DIPUTACIO DE TARRAGONA 2019

 
Logo_dipu


Cultura
   
PROGRAMA Inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà
CONVOCATÒRIA 2019
ACTUACIÓ Adequació piscina municipal
IMPORT CONCEDIT 5.000,00 €
PROGRAMA Programes i activitats culturals
CONVOCATÒRIA 2019
ACTUACIÓ Activitats culturals 2019
IMPORT CONCEDIT 4.962,98 €
PROGRAMA Activitats culturals i d’interès ciutadà
CONVOCATÒRIA 2019
ACTUACIÓ Cinema Municipal
IMPORT CONCEDIT  
PROGRAMA Activitats culturals i d’interès ciutadà
CONVOCATÒRIA 2019
ACTUACIÓ XI Fira del Tocino
IMPORT CONCEDIT  
Cooperació amb els ens locals
PROGRAMA Pla d'Acció Municipal (PAM)
CONVOCATÒRIA 2019
ACTUACIÓ Pavimentació i serveis al passeig de la Font
IMPORT CONCEDIT 26.861,00 €
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori - SAM
PROGRAMA Protecció salut pública per a la seguretat en zones de bany
CONVOCATÒRIA 2019
ACTUACIÓ Contractació socorrista
IMPORT CONCEDIT 4.271,21 €
PROGRAMA Millora i equipament dels consultoris mèdics locals
CONVOCATÒRIA 2019
ACTUACIÓ Consultori mèdic
IMPORT CONCEDIT 1.106,69 €
PROGRAMA Millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà
CONVOCATÒRIA 2019
ACTUACIÓ Controls de qualitat de l'aigua i altres despeses
IMPORT CONCEDIT 2.204,86 €
PROGRAMA Gestió espècies plaga i espècies invasores en espais públics
CONVOCATÒRIA 2019
ACTUACIÓ Peridomèstics
IMPORT CONCEDIT 516,67 €
Amb el suport de:


Caseres , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?