Ets a: Portada

DIPUTACIO DE TARRAGONA 2018

 
Logo_dipu 
Cultura
   
PROGRAMA Inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà
CONVOCATÒRIA 2018
ACTUACIÓ Adequació i manteniment Casal municipal
PRESSUPOST 14.624,06 €
IMPORT CONCEDIT 5.000,00 €
PROGRAMA Programes i activitats culturals
CONVOCATÒRIA 2018
ACTUACIÓ Activitats culturals 2018
PRESSUPOST 29.216,30 €
IMPORT CONCEDIT 4.745,02 €
PROGRAMA Activitats culturals i d’interès ciutadà
CONVOCATÒRIA 2018
ACTUACIÓ Cinema Municipal
PRESSUPOST 4.691,40 €
IMPORT CONCEDIT 4.440,07 €
PROGRAMA Activitats culturals i d’interès ciutadà
CONVOCATÒRIA 2018
ACTUACIÓ X Fira del Tocino
PRESSUPOST 7.581,00 €
IMPORT CONCEDIT 7.296,17 €
Cooperació amb els ens locals
PROGRAMA Programa específic millora xarxes bàsiques municipals i modernització equipaments informàtics "PEXI"
CONVOCATÒRIA 2018
ACTUACIÓ Xarxa clavegueram al passeig de la Font
PRESSUPOST 31.628,20 €
IMPORT CONCEDIT 6.115,00 €
PROGRAMA Pla d'Acció Municipal (PAM)
CONVOCATÒRIA 2018
ACTUACIÓ Pavimentació i serveis al passeig de la Font
PRESSUPOST 154.376,70 €
IMPORT CONCEDIT 65.592,00 €
PROGRAMA Subvencions Excepcionals
CONVOCATÒRIA 2016
ACTUACIÓ Renovació centres de comandament
PRESSUPOST 7.088,00 €
IMPORT CONCEDIT 4.650,88 €
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori - SAM
PROGRAMA Protecció salut pública per a la seguretat en zones de bany
CONVOCATÒRIA 2018
ACTUACIÓ Contractació socorrista
PRESSUPOST 5.599,55 €
IMPORT CONCEDIT 4.438,20 €
PROGRAMA Millora i equipament dels consultoris mèdics locals
CONVOCATÒRIA 2018
ACTUACIÓ Consultori mèdic
PRESSUPOST 4.546,66 €
IMPORT CONCEDIT 1.944,99 €
PROGRAMA Millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà
CONVOCATÒRIA 2018
ACTUACIÓ Controls de qualitat de l'aigua i altres despeses
PRESSUPOST 3.589,85 €
IMPORT CONCEDIT 2.873,57 €
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
Amb el suport de:


Caseres , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?