Ets a: Portada

DIPUTACIO DE TARRAGONA 2017

Cartell_diptaCultura
PROGRAMA Gestió i funcionament dels equipaments municipals d'interès ciutadà
CONVOCATÒRIA 2017
ACTUACIÓ Gestó i funcionament del Casal Municipal
PRESSUPOST 5.917,84 €
IMPORT CONCEDIT 2.168,10 €
PROGRAMA Programes i activitats culturals
CONVOCATÒRIA 2017
ACTUACIÓ Programes i activitats culturals
PRESSUPOST 30.022,77 €
IMPORT CONCEDIT 3.000,00 €
PROGRAMA Inversions en equipaments culturals i d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural
CONVOCATÒRIA 2017
ACTUACIÓ Reparacions a les piscines municipals
PRESSUPOST 16.129,37 €
IMPORT CONCEDIT 4.485,50 €
PROGRAMA Activitats d'interès ciutadà de caràcter singular i extraordinari
CONVOCATÒRIA 2017
ACTUACIÓ IX Fira del Tocino
PRESSUPOST 9.830,78 €
IMPORT CONCEDIT 6.267,18 €
PROGRAMA Activitats d'interès ciutadà de caràcter singular i extraordinari
CONVOCATÒRIA 2017
ACTUACIÓ Cinema Municipal
PRESSUPOST 4.150,00 €
IMPORT CONCEDIT 2.784,49 €
PROGRAMA Inversions en actuacions de caràcter singular i extraordinari
CONVOCATÒRIA 2017
ACTUACIÓ Millora sistema contra incendis Casal Municipal
PRESSUPOST 9.589,95 €
IMPORT CONCEDIT 3.235,26 €
Cooperació amb els ens locals
PROGRAMA Programa específic millora xarxes bàsiques municipals i modernització equipaments informàtics "PEXI"
CONVOCATÒRIA 2017
ACTUACIÓ Modernització d'equip i llicències de sistemes operatius
PRESSUPOST 4.741,99 €
IMPORT CONCEDIT 4.504,89 €
PROGRAMA Programa específic millora xarxes bàsiques municipals i modernització equipaments informàtics "PEXI"
CONVOCATÒRIA 2017
ACTUACIÓ Canvi canonada d'aigua potable
PRESSUPOST 11.949,64 €
IMPORT CONCEDIT 1.629,11 €
PROGRAMA Pla d'Acció Municipal (PAM)
CONVOCATÒRIA 2017
ACTUACIÓ Desglossat i modificat núm. 1 Renovació de l'enllumenat
PRESSUPOST 100.381,25 €
IMPORT CONCEDIT 95.362,18 €
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori - SAM
PROGRAMA Protecció salut pública per a la seguretat en zones de bany
CONVOCATÒRIA 2017
ACTUACIÓ Contractació socorrista
PRESSUPOST 5.599,55 €
IMPORT CONCEDIT 5.093,49 €
PROGRAMA Millora i equipament dels consultoris mèdics locals
CONVOCATÒRIA 2017
ACTUACIÓ Equipament consultori mèdic
PRESSUPOST 1.214,81 €
IMPORT CONCEDIT 721,18 €
PROGRAMA Gestió espècies plaga i espècies invasores en espais públics
CONVOCATÒRIA 2017
ACTUACIÓ Peridomèstics
PRESSUPOST 847,00 €
IMPORT CONCEDIT 471,20 €
PROGRAMA Millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà
CONVOCATÒRIA 2017
ACTUACIÓ Controls de qualitat de l'aigua i altres despeses
PRESSUPOST 4.358,30 €
IMPORT CONCEDIT 2.789,38 €
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
Amb el suport de:


Caseres , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?